این مرد چینى 50 سال از عمرش را صرف ساختن 6000 پله ...- کانال آکابانو

این مرد چینى 50 سال از عمرش را صرف ساختن 6000 پله در کوهستان کرد تا همسرش بتواند همراه او از کوه بالا برود.

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها: