#رازهایی_در_مورد_مردان مردان، لذت بردن همسر خود ...- کانال آکابانو

#رازهایی_در_مورد_مردان مردان، لذت بردن همسر خود را دوست دارند. خوشحالی و شادابی یک زن برای همسرش بسیار بااهمیت است. یک مرد تا زمانی که همسرش درمورد احساسش صحبت نکند از آن باخبر نمی شود، بنابراین بهتر است احساسات و خواسته هایتان را بیان کنید. خواسته خود را صریحا بگویید، زیرا مردان طفره رفتن را دوست ندارند. اگر خواسته خود را واضح بیان کنید، نه تنها گوش می کند، بلکه از خشنود شدن شما احساس خوبی خواهد داشت.

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک48 انتشار در تلگرام