آدم‌ های امن چه کسانی هستند؟ آدم‌ های امن همان‌...- کانال آکابانو

آدم‌ های امن چه کسانی هستند؟ آدم‌ های امن همان‌هایی هستند که همه چيز مي‌توانی بهشان بگويی بدون اينکه قضاوت ياتحقيرت کنند ميتوانی کنارشان احساس بودن کنی زندگی تون پر از آدم های امن @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: