درارژانتین درختی وجود دارد به نام جابوتیکابا' که م...- کانال آکابانو

درارژانتین درختی وجود دارد به نام جابوتیکابا' که میوه هایش به طور مستقیم روی شاخه و تنه های آن رشد می کند. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: