کاش یادمان باشد باشکستن پای دیگران، مابهترراه نخوا...- کانال آکابانو

کاش یادمان باشد باشکستن پای دیگران، مابهترراه نخواهیم رفت. کاش یادمان باشد باشکستن دل دیگران، ما خوشبخت ترنمی شویم. کاش بدانیم،اگردلیل اشک کسی شویم، دیگر با اوطرف نیستیم،باخدای اوطرفیم @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک30 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط