قبل از بریدن فلفل تند، دست ها را با کمی روغن چرب ک...- کانال آکابانو

قبل از بریدن فلفل تند، دست ها را با کمی روغن چرب کنید تا با ایجاد مانع، تندی و بوی آن جذب پوست نشود. @akabano آکابانو

لايک14 انتشار در تلگرام
تگها: