امروز هم سعی کن از همه زودتر بهش بگی دوستت دارم.....- کانال آکابانو

امروز هم سعی کن از همه زودتر بهش بگی دوستت دارم... اولین ها شاید بهترین ها نباشند ولی به موقع ترین آدم ها هستند؛ به موقع به کسی که دوستش داری بگو دوستت دارم... #سعید_اردلان❣ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام