قسمتهای سبز سیب زمینی های نارس حاوی سمی به نام سول...- کانال آکابانو

قسمتهای سبز سیب زمینی های نارس حاوی سمی به نام سولانین می باشندکه با پخته شدن از بین نمیرودوفوق العاده خطرناک میباشد (اطلاع رسانی کنید) @akabano آکابانو

لايک8 انتشار در تلگرام
تگها: