وقتی که راه نمیروی، نمی دوی زمین هم نمیخوری واین'...- کانال آکابانو

وقتی که راه نمیروی، نمی دوی زمین هم نمیخوری واین' زمین نخوردن محصول سکون است نه مهارت! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط