♏️در انتظارت من شکستم ❣ دل شکست و...- کانال آکابانو

♏️در انتظارت من شکستم ❣ دل شکست و ❣ شیشه جانم شکست . ❣سیم تارم ناله ای زد ❣شب شکست و ❣ بغض پنهانم شکست @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: