♏️اگرمتوجه کمبود یا عیب کسی شدید و توجه و افکار ...- کانال آکابانو

♏️اگرمتوجه کمبود یا عیب کسی شدید و توجه و افکار شما شدیداً درگیر آن شد, به سرعت سعی کنید مهارت یا حُسني را در او جستجو كنيد و به آن نيز توجه و فكر كنيد. در غير اينصورت روزنه هاي ذهن و ضمير شماكه به واسطه ي توجه باز شده اند، عيب او را جذب مي كنند و آنچه را که دیده اید, بخشی از شخصیت شما می شود. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط