اگر فعالانه به جنبه های مثبت زندگی فکر نکنید و...- کانال آکابانو

اگر فعالانه به جنبه های مثبت زندگی فکر نکنید و #موفقیت_های_گذشته را در خاطر زنده نکنید, هراس ها و تردیدها بر شما حاکم می شوند. @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام