فکر کردن به تو پنهانی ترین کار زندگی من است ...- کانال آکابانو

فکر کردن به تو پنهانی ترین کار زندگی من است و تو پنهانی ترین دلتنگی منی پنهانی ترین لبخندی در صورتم و پنهانی ترین مسبب حالت روزانه ام و روزهای زیادیست که ساکتم ...❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط