#تلنگر به یاد داشته باشید کــه خوشبختے انسان ب...- کانال آکابانو

#تلنگر به یاد داشته باشید کــه خوشبختے انسان به مقام یا دارایی او بستگی ندارد خوشبختے تنها به اندیشه او بستگے دارد. . . اندیشه تان زیبا @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تلنگر

ويديوهاي مرتبط