یک فرد عادی ، ولی با هدف می تواند مسیر تاریخ را ...- کانال آکابانو

یک فرد عادی ، ولی با هدف می تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد ولی یک فرد بی هدف همواره یک فرد عادی باقی خواهد ماند ... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط