گذاشتن هندسفری در گوش فقط برای یک ساعت، باکتری ه...- کانال آکابانو

گذاشتن هندسفری در گوش فقط برای یک ساعت، باکتری های داخل گوش را 700 برابر می شود. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: