روانشناسان معتقدند بیشترین قهری که در یک رابطه ز...- کانال آکابانو

روانشناسان معتقدند بیشترین قهری که در یک رابطه زناشویی صورت میگیرد از سوی خانم هاست و تاکید میکنند که قهر بدترین نوع خشم است قهرکردن زیادی نشانه عدم بلوغ روانیست. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط