پیشكش میكنم مهربانی را به كسانی كه از دل شكستن ب...- کانال آکابانو

پیشكش میكنم مهربانی را به كسانی كه از دل شكستن ب...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

پیشكش میكنم مهربانی را به كسانی كه از دل شكستن بیزارند و در تمنای آنند كه دلی بدست آورند آنانكه رحمت آفرینند نه زحمت آفرین و برآنند که در زندگی پل باشند نه دیوار @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک13 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط