اگر چند حبه قند داخل جعبه بیسکویت بیندازید، بیسکوی...- کانال آکابانو

اگر چند حبه قند داخل جعبه بیسکویت بیندازید، بیسکویت تردوشکننده باقی مانده وصدای مخصوص خودرا خواهد داشت @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط