سلام ڪه تڪرار شود، قطره قطرۀ ڪدورتهاے جان را شستشو...- کانال آکابانو

سلام ڪه تڪرار شود، قطره قطرۀ ڪدورتهاے جان را شستشو مےدهد! باز هم سلامツ ڪه نام خداست مفهوم زندگیست بهانۀ شروع ارتباط! زیبایےحضور آدمے و نمایش احساس است! ❣صبحتون الهے❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط