دختر دلتنگی اش را جار نمیزند! ناراحتی اش را نشان ...- کانال آکابانو

دختر دلتنگی اش را جار نمیزند! ناراحتی اش را نشان نمیدهد! دختر دلش که می شکند! شاید سکوت کند اما از درون طوفانی میشود... دختر به جای شکستن شیشه و فریاد زدن فقط بغض میکند...❣ @akabano آکابانو

لايک17 انتشار در تلگرام
تگها: