پیرمردی ته کوچه ی بن بست مغازه ی داشت جوانی به اوگ...- کانال آکابانو

پیرمردی ته کوچه ی بن بست مغازه ی داشت جوانی به اوگفت:چطورممکنه ته این کوچه درامدداشته باشی؟ پیرمردگفت:اگرفرشته ی مرگ خدامنواینجاپیدامیکندمطمئن باش فرشته ی رزق وروزی خداهم منواینجاپیدامیکنه @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط