الهی! فطرمان را فاطر، ایمانمان را فاخر و روحمان را...- کانال آکابانو

الهی! فطرمان را فاطر، ایمانمان را فاخر و روحمان را طاهر بفرما

لايک14 انتشار در تلگرام
تگها: