یک زن نمی شکند! هزار تکه می شود وقتی در عمق صبوری ...- کانال آکابانو

یک زن نمی شکند! هزار تکه می شود وقتی در عمق صبوری دروغ مردی را به جا رختی تظاهر می آویزد وآنقدر اتو می کشد تا شکل درستی و راستی شود اما بانو... لباس بد قواره همیشه به تن زار میزند ....ومعجزه هیچ خیاطی هم کافی نیست. و تو! «مرد رویای یک زن» چگونه... از سازی هزار تکه شوق شنیدن آوایی خوش داری؟؟؟ ❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط