#سیاست_زنانه به روز باشین مطالعه کنین از مسائل ...- کانال آکابانو

#سیاست_زنانه به روز باشین مطالعه کنین از مسائل روز دنیا باخبر باشین مردا عاشق زنان بافرهنگ و مدرنن گاهی مذاکره سیاسی داشته باشین همسرت از اینکه مادر فرزندانش هستی به خود میبالد @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط