اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خوا...- کانال آکابانو

اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. 'دکتر شریعتی' به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک16 انتشار در تلگرام
تگها: