#خانومانه سعی کنید غمخوار شوهر باشید. وقتی از مش...- کانال آکابانو

#خانومانه سعی کنید غمخوار شوهر باشید. وقتی از مشکلاتش می گوید، فقط گوش کنید. آکابانو https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک48 انتشار در تلگرام
تگها: خانومانه