#شیرین بیان صفرا‌ آور، ضد تهوع بوده و از پوسیدگی...- کانال آکابانو

#شیرین بیان صفرا‌ آور، ضد تهوع بوده و از پوسیدگی دندان‌ها جلوگیری کرده و در تقویت اعصاب موثر است @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: شیرین