سلام از دامنِ کوهِ دماوند سلام از قله یِ زیبایِ ا...- کانال آکابانو

سلام از دامنِ کوهِ دماوند سلام از قله یِ زیبایِ الوند سلام از رودِ کارون، رودِ اروند سلام از ری ، بخارا و سمرقند سلام از شهرِِ کرمانشاه و زنجان سلام از خطه یِ زیبایِ گیلان سلام از دشتِ لوت و شهر کرمان سلام از طوسِِ مشهد، خاکِ سمنان سلام از شهرِ یزد و شهرِ کاشان سلام از برجِ میلاد و زِ تهران سلام از شهرِ حافظ ، شهرِ شیراز سلام از خاکِ خوزستان و اهواز سلام از ورزقان و شهرِ تبریز سلام از بندرِ بوشهر ، نی ریز سلام از سقز و بانه ، مریوان سلام از شهرِ ابهر، خاکِ زنجان سلام از قروه و از هگمتانه سلام از حَدِ شیران ،شهرِ بانه سلام از رشت و چالوس و زِ ساری سلام از خطه ی سبزِ بهاری سلام از سبزوار و شهرِ نائین سلام از قم، سرایِ دین و آئین سلام از مشهد و از بارگاهش سلام از اصفهان و جایگاهش سلام از زادگاهم خاکِ گروس سلام از شهر نیشابور و از طوس سلام از خاکِ ایران برشما باد که مادر بودتان و در جهان زاد اگر افتاده اید هریک به سوئی گهی در حسرت و گَه آرزوئی ولی دل مطمئن دارید بسیار که در هر جای این خاک گهربار سرائی جاودان دارید و خانه که در اعماقِ دل دارد نشانه تو را در دامن خود زاد این خاک کنون سر می زنی بر ماه و افلاک ولی هر جا که باشی یا که هرکَس فقط ایران بُوَد مامِ تو و بَس ! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: