- . ♏️گر شاخه ها دارد تری ور سرو دارد سروری ور ...- کانال آکابانو

- . ♏️گر شاخه ها دارد تری ور سرو دارد سروری ور گل کند صد دلبری ای جان ! تو چیزی دیگری ... - @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: