بیدار شو من می‌دانم از همین صبح زیبا از این گنجش...- کانال آکابانو

بیدار شو من می‌دانم از همین صبح زیبا از این گنجشکانی که رقصان آواز می‌خوانند؛که امروز روز خوبیست و بی‌شک معجزه‌ای درراه است

لايک15 انتشار در تلگرام
تگها: