نیکخویی پیشٖه کن تا از بدی ایمن شوی کینه از دش...- کانال آکابانو

نیکخویی پیشٖه کن تا از بدی ایمن شوی کینه از دشمن بریدم دوستداری شد مرا #رهی_معیری @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها: رهی_معیری

ويديوهاي مرتبط