رفتے و تک تک ساعت ها چہ بے سامان شدند صفرهاے عاش...- کانال آکابانو

رفتے و تک تک ساعت ها چہ بے سامان شدند صفرهاے عاش...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

رفتے و تک تک ساعت ها چہ بے سامان شدند صفرهاے عاشقے بر زخم دل دندان شدند جاے خالے تو و شب هاے بےخوابے من دیدے آخر چشم هایت درد بےدرمان شدند❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط