بطریهای پلاستیکی آب را هرگز در فریزر قرار ندهید ...- کانال آکابانو

بطریهای پلاستیکی آب را هرگز در فریزر قرار ندهید ! این کار باعث آزاد سازی سم دیوکسین از پلاستیک شده که سمی قوی برای بدن است @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: