اينجوري نيس كه بعضيا هرچي بپوشن بهشون بياد اونا...- کانال آکابانو

اينجوري نيس كه بعضيا هرچي بپوشن بهشون بياد اونا هر چیزی رو نمی پوشن. اونا لباسی رو می پوشن که می دونن بهشون میاد @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: