شعر را در روز نتوان آنچنان زیبا سرود! شاعران ش...- کانال آکابانو

شعر را در روز نتوان آنچنان زیبا سرود! شاعران شب ها قلم هاشان قیامت می کند ... #عارفه_نصیری❣ @akabano آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام