با سپردن همه چیز به دستان گرم خدا خودت را برای ف...- کانال آکابانو

با سپردن همه چیز به دستان گرم خدا خودت را برای فردای بهتر اماده کن انوقت زیباتر از همیشه نفس میکشی زیباتر از همیشه میبینی بهتر از همیشه زندگی میکنی @akabano آکابانو

لايک16 انتشار در تلگرام
تگها: