تو اگردلگیری لحظه ای چشم ببند اندکی اشک بریزو بخوا...- کانال آکابانو

تو اگردلگیری لحظه ای چشم ببند اندکی اشک بریزو بخوا...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

تو اگردلگیری لحظه ای چشم ببند اندکی اشک بریزو بخوان نام مرا به تومن نزدیکم نام من یزدانست لقبم ایزدپاک تومرازمزمه کن خواهم آمدسویت بی صدایادم کن یاکه فریادم کن که منم منتظرفریادت

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: