دل هایم برایت تنگ شده اند … آخر تو که ن...- کانال آکابانو

دل هایم برایت تنگ شده اند … آخر تو که نمی دانی ، برای فراموش کردنت دو دل شده ام !

لايک8 انتشار در تلگرام
تگها: