به ازای مصرف چند کالری کمتر یک کیلو وزن کم می کن...- کانال آکابانو

به ازای مصرف چند کالری کمتر یک کیلو وزن کم می کنیم؟ کاهش هر 7700 کیلوکالری می‌‏تواند یک کیلوگرم وزن بدن را کاهش دهد. البته بهتر است رژیم غذایی خود را زیر نظر متخصص تغذیه انجام دهید. اولین کاری که وی برای تنظیم رژیم غذایی انجام می‏دهد، این است که با پرسش‏های متعدد، دریافت غذایی فرد را برآورد، سپس برحسب دریافتی که دارد، حدود 500 تا 1000 کیلو کالری از رژیم معمولش را کم کند تا فرد در هفته حدود نیم تا یک کیلوگرم وزن کم کند. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: