مغز نوزادان چون در حال رشد است، بیش از پنجاه درص...- کانال آکابانو

مغز نوزادان چون در حال رشد است، بیش از پنجاه درصد از کل گلوکز بدن را مصرف می‌کند. به همین دلیل زیاد می‌خوابند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط