هیچکدام ازما نمی دانیم چقدرزمان اززندگی دردنیابرای...- کانال آکابانو

هیچکدام ازما نمی دانیم چقدرزمان اززندگی دردنیابرایمان باقی مانده است آنچه که درانتها باقی میماند، اعمال خوب، وخاطره های بجای مانده درذهن مردم است که، همیشه شماراباعشق یادکنند @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط