نیکخویی پیشٖه کن تا از بدی ایمن شوی کینه از دشمن...- کانال آکابانو

نیکخویی پیشٖه کن تا از بدی ایمن شوی کینه از دشمن بریدم دوستداری شد مرا آکابانو https://telegram.me/joinchat/AAAAADwKAHO64TEJO8wWdA

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط