به آرامش ڪه برسي آرامش وجودت را فرا میگیرد ! نه به...- کانال آکابانو

به آرامش ڪه برسي آرامش وجودت را فرا میگیرد ! نه به راحتي می‌رنجي و نه به آساني مي رنجاني آرامش سهم دل‌هایي ست ڪه نگاهشان به نگاه خداست... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط