جنین ۹۰ درصد وقت خود را در رحم در خواب سپری میکن...- کانال آکابانو

جنین ۹۰ درصد وقت خود را در رحم در خواب سپری میکند و از هفته هفدهم به بعد قادر است خواب ببیند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط