مصرف زیادی نمک برای بدن سم است نمک زیاد، کلسیم ر...- کانال آکابانو

مصرف زیادی نمک برای بدن سم است نمک زیاد، کلسیم را از استخوان ها جدا می کند و باعث دفع آن از ادرار می شود. به همین دلیل باعث نازک شدن و پوکی استخوان می شود @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: