موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن : ☝️آنهایی که م...- کانال آکابانو

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن : ☝️آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند ✌آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند ...❣ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: