قرار نیست… من بنویسم و تو بخونے ! حتے قرار نیست...- کانال آکابانو

قرار نیست… من بنویسم و تو بخونے ! حتے قرار نیست… بفهمـے ڪہ من بہ خاطــر تـــــو نوشتـم! فقط… قراره دلم آروم بگیـره که نمیگیر ه

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: