نقشه جغرافیا را قبول ندارم! هرجا که تو رفته ای ...- کانال آکابانو

نقشه جغرافیا را قبول ندارم! هرجا که تو رفته ای دورترین نقطه ی دنیاست #محسن_حسین_خانی❣ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام