آنگاه که زن ما را به حال خود رها کند یتیم می شوی...- کانال آکابانو

آنگاه که زن ما را به حال خود رها کند یتیم می شویم آنگاه که مرد بر دوش زنی تکیه نکند به فلج کودکان مبتلا می شود! آنگاه که مرد زنی را برای دوست داشتن نیابد به جنس سومی مبدل می شود که هیچ ربطی به جنس های دیگر ندارد! بدون زن مردانگی مرد شایعه ای بیش نیست! #نزار_قبانی❣ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام